شبکه حکمت و فرزانگی

کالاها اگر قیمت متفاوت نداشته باشد، تولید حسرت در جامعه می‌کند!

دکتر تقی آزاد ارمکی استاد دانشگاه تهران به شبکه دانشگاه تهران می‌گوید سامان دادن حاشیه‌نشینی به عنوان اولویت اول به‌هم‌ریختگی مستمر سیاسی و فرهنگی را به‌همراه دارد و مردمان ناآرام تولید خواهد کرد...

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده