شبکه دانشگاه تهران

شبکه حکمت و فرزانگی، گامی در جهاد تبیین

  • خبر فوری: بخشی از پیام نوروزی رئیس دانشگاه تهران: رشد مستمر دانشگاه تهران با قهرمانی کشوری دانشجویان دختر و پسر و... انگیزه های تلاش مضاعف برای تحقق شعار دانشگاه تهران مبنی بر «جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با کارکرد مسئولیت پذیری اجتماعی» را دو چندان کرد

آکادمی