شبکه حکمت و فرزانگی

چرخه معیوب دانشگاه دانایی محور

رئییس دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران به شدت از دانشگاهی که فقط به دانایی متمرکز است و به توانایی نمی اندیشد انتقاد دارد .

مجموع نظرات (۱)

 
1 مشارکت کنندگان
ممنون از شما