شبکه حکمت و فرزانگی

چرا نقش کارکنان دانشگاه در کمیته‌های تصمیم‌گیری کم رنگ است؟

بررسی راه‌های افزایش نقش آفرینی کارکنان دانشگاه تهران در تصمیم‌گیری‌ها در در گفتگوی این قسمت آیند و روند

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده