شبکه حکمت و فرزانگی

چرا جایگاه ورزش و تندرستی در سبد فعالیت‌های مردم ناچیز است؟

باورهای عمومی در مورد تندرستی، تا چه حد با معیارهای بین المللی همخوانی دارد؟ بررسی سهم ورزش در کاهش هزینه های درمان در گفتگوی صریح و رودروی اهالی با ورزش در تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران.

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده