شبکه حکمت و فرزانگی

نابغه ۱۶ ساله دانشگاه تهرانی...

گفتگو با نابغه ۱۶ ساله دانشگاه تهرانی که دانشجوی ارشد دانشکده الهیات و حافظ کل قرآن است.

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده