شبکه حکمت و فرزانگی

مناظره دو استاد دانشگاه تهران در باره طرح صیانت! به کدام سو می رویم ؟

دکتر کوشکی و دکتر مانیان استادان دانشگاه تهران با حضور در مناظره تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران در باره ابعاد طرح صیانت به بحث پرداختند .

مجموع نظرات (۳)

 
1 مشارکت کنندگان
تشکر باب برگزاری همچین برنامه هایی
یکی از دلایل مخالفت های تبادری مردم با چنین طرح هایی، عدم تبیین درست آن هاست. اگر آن ها به درستی تبیین شوند، مردم هم می توانند روشن تر و منطقی تر نظراتشان بیان کنند.
3 مشارکت کنندگان
با عرض سلام و ادب. ضمن تشکر از شبکه سیمرغ بابت فراهم نمودن فضای بحث و گفتگو در مباحث مهم ملی و کشوری در سطح اساتید، خبرگان و صاحب نظران مربوطه. به منظور هر چه پربارتر شدن این قبیل مباحثات و تضارب افکار شایسته در مسائل ملی و میهنی ذکر چند نکته به نظر اینجانب ضروری به نظر میرسد:
۱- تسلط هرچه بیشتر مجری مربوطه در بحث مورد نظر و دارا بودن تخصص کافی ایشان در حوزه موضوع مورد بحث بسیار حیاتی است. چرا که ضمن هدایت بحث در راستای موضوع مربوطه از خروج طرفین مناظره از مسیر بحث مورد نظر جلوگیری به عمل خواهد آورد.
۲- تنظیم دقیق زمان صحبت هر یک از طرفین از مسائل کلیدی مناظرات است. چرا که بیطرفی شبکه و مجریان را در حضور مردم و ناظرین شفاف و عیان میسازد.
۳- توانایی مجری در جلوگیری از توهین طرفین به یکدیگر ضروری است. همچنین ممانعت از اینکه یکی از طرفین مناظره از جانب دیگری نقل قول خلاف واقع انجام داده و موضوع بحث را به سمت مسایل امنیتی و سیاسی سوق دهد.
به عنوان نمونه در مناظره طرح صیانت، عدالت در زمانبندی مناظره رعایت نگردید و جناب دکتر کوشکی حدود ۲ برابر جناب دکتر مانیان زمان صحبت داشت که عادلانه نبود. همچنین مرتبا به ایشان انگ زده و حرف ها و نقل قول های متعددی به ایشان نسبت دادند که به هیچ وجه صحت نداشتند و حداقل انتظار این بود که مجری از ایشان بخواهد که حرف و نظر خود را صراحتا بیان نموده و مطلبی خلاف واقع به دکتر مانیان نسبت داده نشود.
با تشکر مجدد و عرض خداقوت به متولیان این شبکه جامع و مفید دانشگاهی و آرزوی بالندگی هرچه بیشتر آن.
محسن مهدیزاده فرد
دانش آموخته مقطع دکترا از دانشگاه تهران
3 مشارکت کنندگان
با عرض سلام و ادب. ضمن تشکر از شبکه سیمرغ بابت فراهم نمودن فضای بحث و گفتگو در مباحث مهم ملی و کشوری در سطح اساتید، خبرگان و صاحب نظران مربوطه. به منظور هر چه پربارتر شدن این قبیل مباحثات و تضارب افکار شایسته در مسائل ملی و میهنی ذکر چند نکته به نظر اینجانب ضروری به نظر میرسد:
۱- تسلط هرچه بیشتر مجری مربوطه در بحث مورد نظر و دارا بودن تخصص کافی ایشان در حوزه موضوع مورد بحث بسیار حیاتی است. چرا که ضمن هدایت بحث در راستای موضوع مربوطه از خروج طرفین مناظره از مسیر بحث مورد نظر جلوگیری به عمل خواهد آورد.
۲- تنظیم دقیق زمان صحبت هر یک از طرفین از مسائل کلیدی مناظرات است. چرا که بیطرفی شبکه و مجریان را در حضور مردم و ناظرین شفاف و عیان میسازد.
۳- توانایی مجری در جلوگیری از توهین طرفین به یکدیگر ضروری است. همچنین ممانعت از اینکه یکی از طرفین مناظره از جانب دیگری نقل قول خلاف واقع انجام داده و موضوع بحث را به سمت مسایل امنیتی و سیاسی سوق دهد.
به عنوان نمونه در مناظره طرح صیانت، عدالت در زمانبندی مناظره رعایت نگردید و جناب دکتر کوشکی حدود ۲ برابر جناب دکتر مانیان زمان صحبت داشت که عادلانه نبود. همچنین مرتبا به ایشان انگ زده و حرف ها و نقل قول های متعددی به ایشان نسبت دادند که به هیچ وجه صحت نداشتند و حداقل انتظار این بود که مجری از ایشان بخواهد که حرف و نظر خود را صراحتا بیان نموده و مطلبی خلاف واقع به دکتر مانیان نسبت داده نشود.
با تشکر مجدد و عرض خداقوت به متولیان این شبکه جامع و مفید دانشگاهی و آرزوی بالندگی هرچه بیشتر آن.
محسن مهدیزاده فرد
دانش آموخته مقطع دکترا از دانشگاه تهران