شبکه حکمت و فرزانگی

منازعات اخیر در اسرائیل نشانه افول آمریکاست

دکتر شیانگ پژوهشگر مطالعات استراتژیک در گفتگو با تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران می گوید منازعات اخیر در اسرائیل نشانه افول آمریکاست.

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده