شبکه حکمت و فرزانگی

صریح با استاد فلسفه در باب فلسفه اسلامی

دکتر اعوانی استاد فلسفه دانشگاه تهران در گفتگو با تلویزیون اینترنتی دانشگاه به تببین اهمیت فلسفه اسلامی در جهان معاصر پرداخت

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده