شبکه حکمت و فرزانگی

شبکه اینترنتی دانشگاه تهران گامی مهم در ترویج علم

دکتر موسوی موحدی استاد دانشگاه تهران می گوید: راه اندازی تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران گامی در جهت ترویج علم بود که باید با قوت ادامه پیدا کند .

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده