شبکه حکمت و فرزانگی

روایت استاد دانشگاه تهران از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد (قسمت دوم)

دکتر محقر: شکاف سر پدرم در ماجرای کودتا همان خطر شکاف ملت و دولت است! !استاد دانشگاه تهران: دکتر مصدق از درون دچار غرور شد!

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده