شبکه حکمت و فرزانگی

راهکار حل مدیریت جزیره‌ای شهر هوشمند چیست؟

مختصات شهر هوشمند در گفتگوی تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران با دکتر فرجی

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده