شبکه حکمت و فرزانگی

آشکار و پنهان سیلابهای اخیر

دکتر بهرام ثقفی در گفتگو با تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران میگوید سیلابهای اخیر نقش تسکین درد خشکسالی را داشته است. دیگر فواید این سیلاب چه بود؟

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده