شبکه حکمت و فرزانگی

حافظه چگونه مثل یک چسب عمل میکند؟ فرایند به یاد سپاری خاطرات چگونه است؟

حافظه چگونه مثل یک چسب عمل میکند؟ فرایند به یاد سپاری خاطرات چگونه است؟ پاسخ اینها در این قسمت نوروگپ از تلویزبون اینترنتی دانشگاه تهران‌‌

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده