شبکه حکمت و فرزانگی

جای خالی پزشک کارگردان!

‌جای دراماتراپی (نمایش درمانی) چقدر خالی است؟ بررسی اثرات توانبخشی پزشک کارگردان در تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده