شبکه حکمت و فرزانگی

جامعه بدون هنر جامعه زنده‌ای نیست!

دکتر سیف رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران می‌گوید جامعه بدون هنر جامعه زنده‌ای نیست و اگر بخواهیم با هنر بجنگیم چیزی برای ما باقی نمی‌ماند..

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده