شبکه حکمت و فرزانگی

تغییر جنسیت؟ با چه ضوابطی؟

بررسی ابعاد حقوقی و پزشکی تغییر جنسیت با حضور عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و عضو هیات‌علمی نظام پزشکی

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده