شبکه حکمت و فرزانگی

تجربه زلزله افغانستان را درس نمی‌گیریم؟

رئیس اسبق سازمان بحران کشور به شبکه دانشگاه تهران می‌گوید وقتی مدیری حتی در حادثه‌ای کقش او گلی نشده چطور می‌تواند تجربه کار مهم مدیریت زلزله را داشته باشد؟!

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده