شبکه حکمت و فرزانگی

بازار انحصاری یا بازار رقابتی؟ آسیب قیمت گذاری دولتی چیست؟

بررسی موانع حقوقی دخالت دولت در قیمت گذاریهای بازار با حضور کارشناسان حقوقی

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده