شبکه حکمت و فرزانگی

هوش مصنوعی و تمدن

تمدن جنبه قابل مشاهده فرهنگ و فرهنگ روح یک تمدن است ؛ آیا هوش مصنوعی منجر به گفتگوی تمدن میشود یا یک فناوری پایان تمدن خواهد بود ؟ در این گفتگوی علمی ؛ جناب دکتر مجید نیلی احمد آبادی ؛ استاد تمام هوش مصنوعی دانشکده فنی دانشگاه تهران به سوالات ما پاسخ میدهد . میزبان؛ دکتر مسلم تقی زاده - پژوهشگر هوش مصنوعی و تحول دیجیتال دانشگاه تهران

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده