شبکه حکمت و فرزانگی

آیا جانوران نیز از گذشت زمان درکی دارند؟

گزارشی از دو دانشجوی فیزیک و یک دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده