شبکه حکمت و فرزانگی

آموزش عالی جوانان فلسطینی

دکتر نمر استاد دانشگاه بیرزیت شهر رام الله در گفتگو با تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران ابعاد جدیدی از وضعیت فلسطین بویژه در بخش دانشگاه های آن را بیان کرد.

مجموع نظرات (۰)

 
هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده