تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران ( شبکه حکمت و فرزانگی ) با استفاده از همه ظرفیتهای ذی نفعان خود ضمن بهره مندی فرهیختگان جامعه از حوزه های مختلف اندیشه در دانشگاه و تغذیه شبکه های علمی کشور، تلاش می کند به تعميق ارتباط آموزش عالی با لایه های مختلف جامعه بپردازد.